Søndag i UGE31 bliver en særlig dag, d. 6. august 2023 kl. 10-16

Kom og vær’ med til en dag for store og små, med kunstskole for børn v. Toldkammerets billedskole, live jazzmusik med Earl Jam, spændende ‘talks’ om kunst, kultur & sundhed samt masser af information om den kommende Kunsthal på grunden.

Hele dagen igennem vil der være informationshjørne om projekt Hornbæk Kunsthal og “Working Artist” hjørne, hvor lokale kunstnere udfolder sig kreativt.

Støtteforeningen ser et stort potentiale et arrangement, hvor fastboende og gæster kan få indblik i projektet, fornemme stedet og dets muligheder, deltage i aktiviteter, få gode oplevelser og ikke mindst komme med ideer og ønsker til stedet, huset og dets funktioner. Derfor vil vi gerne lave en hel dag med aktiviteter, der kan sætte fokus på de mange muligheder for og give ejerskab til projekt Hornbæk Kunsthal”.

På søndag 6. august kl. 10-16 kan alle blive klogere på, hvad der skal ske på den berømte museumsgrund i Hornbæk, som i dag nok er bedst kendt for minigolf-banerne, men den er også meget andet.

Den nyvalgte bestyrelse i Hornbæk Kunsthal Støtteforeningen med formand Peter Grønholt, tidligere kulturdirektør i Helsingør Kommune, afholder kick-off for det ambitiøse projekt, der gerne inden for de kommende år skal give Hornbæk en ny flerfunktionel kulturdestination.

Dagen byder på et spændende program for både børn og voksne. For de voksne er der yoga i samarbejde med UGE31, fællessang, levende jazz med Earl Jam og rundvisning i skulpturparken.

Hør mere om historien og visionerne for Hornbæk Kunsthal, når blandt andre Christina Hvid, formand for fonden bag Hornbæk Kunsthal, Peter Fangel fra Bauherr og kulturkonsulent Eva Hjelms sætter sig i ”Den varme stol”. Journalist , TV-vært og moderator Line Friis Frederiksen vil stille relevante spørgsmål og styre disse live talks.

Fremtidens generationer inviteres til at deltage i Billedskole for Børn arrangeret af Toldkammerets billedskole.

”Vi håber på en god og konstruktiv dialog om Kunsthalsprojektet, og på at vores Støtteforening får rigtig mange nye medlemmer. Det koster kun 100 kr. årligt,” siger Peter Grønholt.

Se program her

Hvorfor er det vigtigt med sådan et arrangement som det på søndag?

”Den tydelige lokale opbakning er nødvendig, fordi fonde. m.v., i dag spørger kraftigt ind til den lokale interesse og forankring om projektet, før de evt. går ind og støtter vores projekt økonomisk. Og hvis dette projekt skal blive til noget, skal det være nu. Vi har ikke tålmodighed til ar vente længere. Derfor vi sætter alle vores kræfter ind – sammen med lokalområdet og andre interesserede,” siger formanden for støtteforeningen videre.

Historien bag

I 1995 gav Fru Gudrun Thomsen i et gavebrev grundene på A. R. Friis Vej 17 og Kystvej 2 til Fonden Hornbæk Kunstmuseum. Hun havde i mange år drevet pensionat, motel og hotel på grunden, og det var hendes ønske, at der skulle bygges et museum på grunden i Hornbæk.

I årevis har gæster spist vaffelis, nydt en kop kaffe og spillet minigolf og hundredvis af lokale beboere og turister har gennem årene oplevet en række kunstrelaterede aktiviteter på grunden arrangeret af Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum.

Og på søndag går det løs igen!

Støtteforening – sig lidt mere om det …

Peter Grønholt blev sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt på foreningens generalforsamling marts måned 2023. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Dorthe Lykkegaard, Anne Gade, Lene Floris og Peter Fangel Poulsen. Bestyrelsens sammensætning består således af 3 lokalt boende og 2 med tilknytning til området.

Støtteforeningen valgte allerede ved første møde entydigt og som det afgørende hovedformål at støtte op om de planer, som Fonden Hornbæk Kunstmuseum med erhvervskvinden Christina Hvid i spidsen har sat gang i: Hornbæk Kunsthal – en ny kulturdestination der rækker lokalt, regionalt og internationalt. Læs mere her

Bliv medlem af Støtteforeningen til Hornbæk Kunsthal

Støtteforeningens fornemste opgave er at yde støtte til Fonden Hornbæk Kunstmuseums projekt ved iværksættelse af kulturelle aktiviteter, udstillinger, musikarrangementer m.v. og endvidere kan støtte foreningen deltage i folkeoplysende arbejde m.m.

Medlemskab og opbakning til projektet er essentielt!

For Støtteforeningen til Kunsthallen og for projektet betyder det meget at få opbakning via medlemskaber. Det har bl.a. en afgørende effekt ved f.eks. søgning af midler v. fonde etc. til afholdelse af arrangementer. Det koster kun kr. 100/året at være medlem. MobilePay nr. 314310 eller bankoverførsel via Danske Bank reg: 9570 Konto: 12446128.

Meld dig ind her

Har du en idé, et spørgsmål eller vil du bakke op om projektet?

Kom ned på grunden på søndag og bliv klogere og bliv hørt.

Hornbæk Kunsthal skal tilbyde lokale, besøgende og et internationalt publikum inkluderende og stimulerende kunst- og kulturoplevelser. Kunst og kultur forenes i naturlig synergi med det unikke klitlandskab hvor varierede udstillinger, kulturtilbud og regenerative aktiviteter skal fordre fællesskab for alle besøgende på tværs af generationer.

Vi håber at se en masse mennesker på søndag fra kl. 10 til yoga og fra kl. 11 til resten af arrangementet.

Program for dagen: