Børnehaven ligger op mod Hornbæk plantage – med skoven på den ene side og stranden på den anden.

Ellekildehus Skovbørnehave er en privat institution normeret til 30 børn.

Børnehaven holder til i et hyggeligt hus i udkanten af Hornbæk plantage og er noget af det første, man møder, inden man når til selve Hornbæk by, når man kører mod Hornbæk fra Helsingør.

Vision for Ellekildehus Skovbørnehave

I Ellekildehus Skovbørnehave trives alle børn i meningsfulde fællesskaber og udvikler deres fulde potentiale i en kvalificeret pædagogisk hverdag, hvor der via et tæt forældresamarbejde bygges bro mellem hjem og børnehave.

Personalegruppen består af en leder, en pædagog/stedfortræder, to pædagoger og to medhjælpere.

Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i at personalet skaber en tryg, nærværende og inspirerende hverdag for børnene med naturen som omdrejningspunkt. Det betyder, at børnene er udenfor enten i skoven, på stranden eller i vores have.

Børnehavens hus, som er lejet af skov- og naturstyrelsen, ligger på en dejlig grund med træer, frugttræer og buske og er bl.a. indrettet med en stue, et aktivitetsrum og et legerum. I haven har vi bl.a. en bålhytte, en bålplads i det fri, en overdækket spiseplads, et kreativitetsrum samt en udendørs garderobe.

Vi har ladet Ellekildehus selv fortælle om stedet:

Vi bestræber os på, at skabe en pædagogisk hverdag for børnene, præget af en bred vifte af pædagogiske aktiviteter og med plads til spontanitet og til at følge barnets spor. Vi møder børnene og hinanden med åbenhed, interesse og anerkendelse for de impulser, idéer og tanker, der opstår.

Der er plads til individualitet og mangfoldighed og opmærksomhed på at alle bidrager med noget forskelligt til fællesskabet.

I arbejdet med børnene har vi fokus på at de får tillid til egne kompetencer. Vi opmuntrer dem til at deltage i alle de læringsmiljøer, som vi tilbyder – især når modet svigter.

Gennem en anerkendende tilgang og tillidsbaserede relationer søger vi, at børnene får mod på at udfolde, udforske og erfare sig selv.

Vi giver plads, tid og rum til at alle børn bliver hørt og giver dem redskaber til at turde sige noget i en forsamling. Vi lærer børnene at skærpe deres opmærksomhed mod det, et andet barn fortæller, ved at synliggøre vigtigheden af at give taletid til andre.

Vi øver børnene i at forholde sig til det, barnet fortæller og vi skaber rum for refleksion om et givent emne. Vi følger også her børnenes spor og lader samtalen udvikle sig i tråd med børnenes interesseområder.

For at styrke børnenes oplevelse af eget værd i børnegruppen, skaber vi en tryg tilknytningsrelation mellem det enkelte barn og de voksne.

Vi viser barnet, at vi vil det. Vi lytter til, hvad det har at sige, Vi taler respektfuldt og anerkendende og barnet lærer, hvordan man omgås i et positivt fællesskab. Vi lytter og opfordrer barnet til at sætte ord på sine følelser og tanker.

Herigennem støtter vi udviklingen af barnets selvværd og det lærer at mærke og erfare egne følelser. Dette er afgørende for at kunne udvide børnenes deltagelsesmuligheder både i de læringsmiljøer som spontant opstår og de læringsmiljøer, som vi etablerer.

Børnenes trivsel er altid et fokusområde.

Vi skaber rum for børnenes forskelligheder og har fokus på deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Vi skaber muligheder for alle børns deltagelse i aktiviteter. Vi skaber ofte læringsrum, hvor de kan fordybe sig. Vi indretter løbende ude- og inderummet, for at kunne skabe mindre læringsmiljøer. For eksempel ved at bygge en hule eller placere noget bestemt legetøj og skabe rum for, at en mindre gruppe uforstyrret kan fordybe sig.

Gennem omsorg skaber vi en tilknytningsrelation fuld af tillid og respekt. Her er ikke langt imellem krammene og vi giver os tid til at drage omsorg for et barn, som er ked af det. Under konflikter lytter vi til alle børns perspektiver og trøster de børn, som har behov herfor.

Vi anerkender børnenes følelser og hjælper dem til at håndtere de udfordringer, som de møder. Herigennem styrker vi deres gå på mod og kompetencer til at møde og påvirke verden.

Vi prioriterer samvær med børnene, hvor den voksne sammen med børnene får mulighed for at fordybe sig i en aktivitet eller leg over længere tid. Dette rum skaber vi ved at dele børnene ind i mindre grupper og tage på ture eller benytte vores inderum, så børnene uforstyrret kan fordybe sig.

Vi har en legende tilgang til børnene.

Vi fjoller, laver fis og tager imod børnenes humoristiske indslag. Vi laver hånddukketeater med kendte og ukendte historier, vi skaber sange i samspil med børnene og inddrager børnenes ideer undervejs i en aktivitet. Vi går foran, tager ansvar og viser vejen samtidig med at børnene har stor indflydelse på, hvilken vej vi skal gå f.eks. i skoven, hvilke sange vi skal synge og vi følger børnenes spor under en aktivitet.

Opstart af nye børn

Imens forældrene er til velkomstmødet, er børnene i haven sammen med personalet (forældre kan blive eller tilkaldes efter behov). De to besøgseftermiddage har nemlig det formål, at børnene og forældrene begyndende bliver fortrolige med børnehaven og de voksne i børnehaven og at børn og forældre møder de familier, som de skal starte sammen med i børnehaven den 1. maj.

De nye børn får også en kontaktvoksen allerede der, så de og forældrene ved, hvilken voksen der skal tage imod dem, når de starter hos os. Vi ser denne indkøringsproces som et vigtigt fundament for en god start for barnet og for et tillidsfuldt, konstruktiv, trygt og respektfuldt forældresamarbejde.

Vi prioriterer den daglige dialog med forældrene højt.

Vi vægter et tæt samarbejdet med forældrene højt og mener, at det skaber det bedste grundlag for en god børnehavetid for barnet – og forældrene. Vores samarbejde og kommunikation med forældrene er præget af respekt, tillid og en anerkendelse af, at det er forældrene, som kender deres barn bedst.

Vi møder forældrene med omsorg, indlevelse, situationsfornemmelse og med respekt for deres tillid til os, som hver dag har ansvaret for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi møder børn og forældre med glæde, godt humør og et nært velkommen og farvel hver dag. Vi prioriterer, at børnene får sagt farvel til deres forældre på en god måde og vi tager lederskabet, når det bliver svært for dem begge. Vi delagtiggør forældrene i den viden, vi har om ”den gode afsked”.

I forhold til videreformidling af børnenes læring i børnehaven, så vægter vi at være så informative i dagligdagen, som muligt.

Vi har et lukket forældreforum, hvor vi løbende lægger billeder og beskrivelser op af børnenes hverdag. Her kan der endvidere være opgaver til forældrene, som de gerne må forholde sig til sammen med deres børn. Vi lægger også små videoer op med beskrivelser af, hvad vi laver. På denne måde kan forældrene få et mere indgående indblik i deres barns og hele børnegruppens dagligdag og læring i børnehaven.

Hornbækliv vil rigtig gerne bringe nogle historier om familier, hvis børn har gået i pasningsordningen.
Så har I lyst til at dele jeres erfaringer med andre børnefamilier der kommer her til byen, så kontakt os endelig.