Hornbæk har et dejligt kommunalt børnehus, Klatretræet, med plads til 40 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn.

Børnehus i Hornbæk med plads til 95 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn og ligger ved siden af Hornbæk Skole og tæt på skov, strand og plantage.

Klatretræet blev DGI-certificeret i 2011 – som den første daginstitution i Helsingør Kommune.

Børnehuset er med i kultursamarbejdet Nord med fire andre kommunale dagtilbud og har i efteråret haft et stort tema om lyd. Temaet blev afsluttet den 14. november 2021 med en stor koncert på Marienlyst Slot.

Roen er det første, man bemærker, når man træder ind i Børnehuset Klatretræet.

Selv om der er 75 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn i daginstitutionen.
En vuggestuegruppe er på legepladsen og skal i gang med at bage snobrød. Der er tændt op i bålfadet, og børnene får hver en klump dej, som de skal rulle, så den kan komme på en snobrødspind.

I sommer havde vi spejdertema, hvor vi gav børnene duelighedstegn. Vi byggede bivuaker, snittede i træ og lavede bl.a. suppe på bål, og vi havde fokus på, hvordan man er en god ven. Børnene elskede det, og derfor har vi videreført traditionen med bål og snobrød” fortæller Helle Jespersen.

– Vi har altid gang i en masse, fortæller leder Helle Jespersen, mens hun viser rundt i Klatretræet.

Lup på skovbunden

Børnehuset har også adgang til en længe i et gammelt skovløberhus, som de deler med Hornbæk Skole og SFO.

“Det er Skov- og Naturstyrelsen, som har huset, og vi har forskelligt udstyr som lupper, bøger og bestemmelsesduge, så vi kan undersøge skoven og fx kigge på de dyr, der lever i skovbunden.”

Bevægelse i hverdagen

På parkeringspladsen foran børnehuset er der lavet en cykelbane. Her er en gruppe børnehavebørn i gang med forskellige lege på deres cykler, som de har haft med hjemmefra. De skal bl.a. fange sæbebobler og flytte bolde fra den ene ende af banen til den anden.

Vores cykeldage er en fast tradition, og de er sjove og samtidig udfordrende for børnenes motorik. I det hele taget er bevægelse i fokus i børnehuset, som netop har fornyet deres DGI-certificering som bevægelsesinstitution.

Vi går tit i hallen og leger de lege, som vi har lært af DGI. Det er kendetegnende for legene, at de er udfordrende og sjove for alle – også de børn, som måske ikke har boldøje eller kaster sig ud i vilde lege på legepladsen.

Kunst og dannelse

Dannelse – og børns medbestemmelse er ting, som der kommer stadig mere fokus på i dagligdagen. Fx. har en gruppe børnehavebørn i Klatretræet selv indrettet deres stue. De bestemte simpelthen, hvordan møblerne skulle stå – og at de ikke længere ville have et legerum men hellere et puderum ved stuen.

For forældrene til børn i Klatretræet er daginstitutionen et samlingspunkt, fortæller Mette Nybroe, som er bestyrelsesformand og mor til en dreng i børnehaven. Hendes ældre datter har også gået i Klatretræet.

Vi kan se, at forældre, der flytter til Hornbæk fra fx. København, bliver integreret i lokalområdet via daginstitutionen. Man lærer simpelthen en masse, både børn og voksne at kende i Klatretræet, siger hun.
Forældrebestyrelsen sørger bl.a. for, at der bliver arrangeret sommerfest og bidrager med ekstra hænder til Klatretræets julemarked. De står også for arbejdsdage, og senest er legepladsen blevet frisket op af forældrene.

Daginstitutionen har et meget lavt sygefravær, og det betyder, at forældrene møder det samme personale hver dag. Det skaber ro og tryghed for børnene.

“Som forældre har vi også en god dialog med personalet. Vi kan stille spørgsmål, uden at det bliver taget ilde op, og vi får altid en lille historie fra dagen, der er gået. Ligesom vi får at vide, hvis vores børn har haft en dårlig dag eller ikke har opført sig ordentligt”.

Mette Nybroe fortæller, at børnene i børnehuset er gode til at lege på tværs af stuerne. Hun ser en stor styrke i, at børnene kender hinanden rigtig godt, når de begynder i skolen, som ligger lige ved siden af Klatretræet.

Læs mere – også om hvordan du skriver dit barn op her 

Og her kan du læse om en familie, hvis datter går i Klatretræet.

Hornbækliv vil rigtig gerne bringe nogle historier om familier, hvis børn har gået i pasningsordningen. Så har I lyst til at dele jeres erfaringer med andre børnefamilier der kommer her til byen, så kontakt os endelig.