“Børn skal ikke længere bare lære om, hvordan verden har set ud, eller hvordan den fungerer lige nu. De skal også lære, hvordan de kan begå sig i den fremtid, der venter dem”.

Skolen er delt i 2 faser. Det betyder, at eleverne går i fase 1 fra 0.-4. årgang og i fase 2 fra 5.-9. årgang.

For at styrke fagligheden og elevernes trivsel arbejder vi i mange sammenhænge årgangsbaseret. Det betyder, at eleverne i fx 3a og 3b har matematik samtidigt. På den måde kan lærerne samarbejde om eleverne og faget, og eleverne kan i perioder opleve, at arbejde sammen med deres kammerater fra den anden klasse på årgangen.

Antal elever: 460

Skolen har integreret SFO, hvilket betyder, at SFOen ud over egne lokaler også deler lokaler med skolen. Vi har derfor også et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere, og der er pædagoger der deltager i undervisningen sammen med lærerne.

Skolens klub hedder PUK. Der er en fritidsklub for elever på 4.-9. årgang og en ungdomsklub for unge fra 15-21 år.

Læs mere om skolen her.

Én ud af 12 skoler i Danmark

Hornbæk Skole blev i efteråret 2021 udvalgt som én ud af blot 12 skoler i Danmark til at være såkaldt LEAPS-skole– og skolen er nu i fuld gang med at rulle det ud.

LEAPS har vist super gode resultater, både når det kommer til det faglige og til elevernes trivsel – og går kort og godt ud på at skabe ‘meningsfuld undervisning gennem en tværfaglig og projektbaseret læringsmodel’.

Skolen får udgifterne til at indføre LEAPS dækket af Kata Fonden (efteruddannelse, evaluering, konsulentbistand osv.) – og allerede nu sker der løbende nye tiltag. Udover at det forhåbentligt bliver en stor gevinst for elevernes læring og motivation, betyder det også større søgning til skolen – lærere, der vælger skolen til blandt andet pga. LEAPS.

LEAPS

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med Fokus på Science. LEAPS støttes bl.a. af Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden – og du kan læse mere her, hvis du er nysgerrig.

Skolen er delt i 2 faser. Det betyder, at eleverne går i fase 1 fra 0.-4. årgang og i fase 2 fra 5.-9. årgang. Antal elever: 460.

21. århundredes kompetencer

Børn skal ikke længere bare lære om, hvordan verden har set ud, eller hvordan den fungerer lige nu. De skal også lære, hvordan de kan begå sig i den fremtid, der venter dem. Derfor arbejder Hornbæk Skole målrettet med det 21. århundredes kompetencer. Det betyder, at der i undervisningen løbende inddrager de 6 kernekompetencer, der peger ind i den fremtid.

  • Videns konstruktion
  • Problemløsning og innovation
  • Samarbejde
  • Teknologi, IT og Læring
  • Kommunikation
  • Selvevaluering

Madordning

Hornbæk Skole har madudlevering fra kantinen. Man kan bestille mad på nettet hos MADVOGNEN.DK, og så bliver den leveret til skolen. Madvognen er en privat leverandør, og alle dialog omkring maden foregår direkte mellem forældre og Madvognen.

Vi søger familier med børn på Hornbæk skole, der har lyst til at fortælle om deres oplevelser med skolen.