Solid faglighed og demokratisk dannelse er vigtigt i alle fag, men skal det lykkes, skal alle først og fremmest have et godt børneliv.

Søborg Privatskole og Skovbørnehave er en lille hyggelig skole syd for Gilleleje med fire tønder land og en dejlig udflytterbørnehave.

Skole er på ét spor, og det medfører et overskueligt og trygt fællesskab, hvor alle kender hinanden.

Skolen er placeret i skønne grønne omgivelser, hvor eleverne kan boltre sig i frikvartererne og SFO-tiden. Desuden giver det rig mulighed for udeskole og ude-liv – både i skolen og SFO’en.

Der kører skolebus til og fra Hornbæk Station.

Vi har nogle fantastiske udearealer og omgivelser, som vi også gerne inddrager i undervisningen. Her er både natur og historiens vingesus lige uden for døren.

I 1976 åbnede Søborg Privatskole. Samme år som den var blevet lukket som folkeskole. Stærke kræfter i byen sikrede skolens videre eksistens. Der har været skole på området helt tilbage i 1700-tallet. Skolen er fuldt udbygget og råder over gode lokaler – både faglokaler og klasseværelser. Klasserne bor aldersopdelt i egne huse.

”Skolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse på ét spor, hvilket betyder noget helt særligt: Alle kender hinanden. Det er af allerstørste betydning for, at den enkelte skal lykkes, og det giver en tryg hverdag, som alle har behov for og ret til. Alle voksne er opmærksomme på at hjælpe, når der er brug for det, og har blik for både det enkelte barn og fælleskabet, det indgår i”, siger skoleleder Nina Skydsgaard og fortsætter:

”Hos os er solid faglighed og den demokratiske dannelse vigtig i alle fag, men for at det skal lykkes, skal alle først og fremmest have et godt børneliv. Alle børn skal ses, som de er, og bydes velkommen hver dag.”

Der er dagligt morgensang for hele skolen (skovbørnehaven er med en gang om ugen). Det er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet.

Skolens nordiske profil fremmer forståelsen af det nordiske fællesskab og den fælles kulturhistorie. Eleverne skal opleve, at det er meget let at lære at forstå hinanden i de tre skandinaviske lande. Derfor går lejrskolerne til Danmark, Norge og Sverige.

”Det at kunne indgå i fællesskabet og være en god kammerat er i fokus hver dag. Man skal kunne være sig selv, som den man er, så længe det betyder, at man også giver plads til andre. I det hele taget skal man kunne gå glad i skole og komme glad hjem. Det er et godt børneliv!” understreger skolelederen.

Læs mere om indmeldelse her.

Vi søger familier, hvis børn går på skolen og har lyst til at fortælle mere.
Desuden gerne en lære der vil fortælle mere om hverdagen på skolen.

Foto: Allan Nørregaard