Som ordlyden siger, så bor vi et område, hvor en kilde har sit udspring – deraf blandt andet vejnavnene Kildevænget og Kildevej.

Om:

Anne-Mette Krifa (født Pii), bosat i Kildekrog.

Jeg bor på Gartnervænget i den tidligere gartnermedhjælper bolig. Jeg har boet i denne ende af Hornbæk i godt 3 år. Det ligger vest for Hornbæk by ved 4. tang vej lige udenfor for Hornbæk byskiltet mod Dronningmølle.

Kildekrog

Du kommer nemt hertil med det offentlige, da vi både har Horneby Sand Trinbræt (ca. 1 km. fra staionen) og Kildekrog Trinbræt (ca. 2,5 kilometer fra stationen), som er  sidste stop inden for Helsingør Kommunes grænse mod nordvest på strækningen til Gilleleje.

Det var oprindeligt en markvej, men nu har vi en fin grusvej i stedet for, og det meste af kvarteret er et sommerhusområde. Dog er vi flere helårs beboere, som nyder stilheden om vinteren og de skønne gåture i skovstykket mod vandet, mod Rusland og Tegners Museum samt selvfølgelige på stranden, hvor hundene må være løs i vinterhalvåret.

 

Det gamle gartneri blev grundlagt i 1918 på Nordre Strandvej 459 på et areal, der var udstykket fra Ringgaarden i Horneby. Fra 1970’erne drev overgartner Johan Roth stedet under navnet ”Kildekrogens Havecenter” indtil ophøret i 1989. Gartnerboligen ligger stadigvæk på samme adresse.

En karakteristisk bolig, når du kører på strandvejen mod Dronningmølle, er den gamle Købmandsgård, som blev oprettet i 1917 og drevet indtil 1979, hvor den lukkede. Den var baseret på den stigende tilflytning af københavnere og interessen for sommerhuset i Nordsjælland i slutningen af 1800-tallet, og staten lod i 1883 derfor arealer udstykke til sommerhuse i Hornbæk, som det første sted i Danmark. Første etape lå i området mellem Vestre Stejlebakke og A.R. Friis Vej, dengang kaldet Første Tangvej.

Hvis du undrer dig over hvorfor Tangvejene (1-6) hedder som de gør, så er det fordi, de oprindeligt blev anvendt som kørselsveje til stranden med det formål at afhente tang til bl.a. at dæmpe sandflugt med – ligesom plantager skulle. Sandflugt havde udgjort et stort problem, og plantagen Horneby Sand var færdigbeplantet omkring år 1900. Den fik navn efter Horneby – den ældste landsby omkring Hornbæk.

Som ordlyden siger, så bor vi et område, hvor en kilde har sit udspring – deraf blandt andet vejnavnene Kildevænget og Kildevej. Det var oprindeligt et stort vådområde på egnen, som mindre vandløb hjalp til at blive afvandet i deres løb til Pandehave Å. Pandehave Å har sit udløb i Øresund ved Villingebæk.

Kilder; Kildekrog Trinbræt – Helsingør Leksikon (helsingorleksikon.dk)